Foment de la Rumba Catalana
Associació> Com funcionem

Com funcionem - Funcionament

FORCAT és una associació de base assembleària. L’Assemblea general de socis i sòcies és l’òrgan sobirà de l’entitat i té la potestat última sobre totes les decisions de l’associació. Amb un mínim de quatre reunions a l’any, l’Assemblea es reuneix periòdicament per decidir les línies de treball de l’entitat i impulsar projectes i activitats concretes. La Junta Directiva és un òrgan merament executiu encarregat de representar i administrar l’entitat, dinamitzar-la i posar en pràctica les decisions de l’Assemblea General. Paral·lelament existeixen comissions i grups de treball que tiren endavant activitats, projectes o línies de treball específiques per encàrrec de l’Assemblea General. Les comissions permanents són quatre i estan vinculades a les vocalies, que representen els diferents sectors i les diferents línies de treball de l’associació: comissió d’artistes, comissió de recerca i documentació, comissió de suport i afició, comissió de promoció. A més a més, es constitueixen d’altres comissions i grups de treball de caràcter temporal per al desenvolupament de projectes concrets.


Per a més informació, podeu consultar els Estatuts de FORCAT, aprovats en l’assemblea fundacional del 12 de maig de 2009 (PDF).

 

 

D'on venim | On anem | Funcionament | Qui som | Projectes
Diada de la Rumba
Print24
Foment de la Rumba Catalana | info_a@forcat.org
manteniment web: WEBfine
Les fotografies d'lex Carmona apareixen per cortesia de l'autor | alexcarmona.smugmug.com